Lipovský dřevák 2016

O Lipovském dřeváku

Lipovský dřevák je sochařské sympozium v Lipové u Šluknova. První ročník vznikl  v roce 2008 a měl pouze jednoho dřevosochaře – Jana Švadlenku. Ten vyřezal sochu Liponoše, která je umístěna v parku u dětského hřiště v Lipové. Lipovský dřevák je akce, kterou můžeme brát jako rozloučení s prázdninami a zároveň je to divácky zajímavá událost, kde můžete pozorovat umělce při tvorbě.  Název Lipovský dřevák by původně zamýšlen jako skutečný dřevák, který měl být vysochán. Později ze od toho upustilo, název ovšem zůstal a stal se již tradicí.

Lipovský dřevák se postupně rozrůstal a dostával se do podvědomí široké veřejnosti, takže ho každoročně  navštíví přes 1000 návštěvníků nejen z Lipové a Šluknovského výběžku, ale i z širšího okolí.

V roce 2013 sochalo již 8 dřevosochařů (dva z Polska a jeden z Bulharska)  v roce 2014, přijelo 13 dřevosochařů a to včetně těch ze zahraničních.

Lipovský dřevák začíná zpravidla o dva dny dříve, aby se dřevěné sochy podařilo v sobotu dokončit. V průběhu dřevosochání je možné pozorovat sochaře při práci a probíhá i dobrovodný program.

Lipovský dřevák ale není pouze dřevosochání. V průběhu celého dne probíhají zajímavé a netradiční soutěže pro celou rodinu, kousek od areálu jsou pouťové atrakce a stánky. Na slosovatelné vstupenky můžete vyhrát zajímavé ceny  ve večerní tombole.

Lipovský dřevák je akce opravdu vyjímečná – můžete vidět na vlastní oči jak vznikají dřevěné sochy, zároveň strávíte pohodový den a budete se skvěle bavit. Pokud budete mít chuť, můžete se projít obcí, kde určitě objevíte starší dřevěné sochy.